پذیرش بین دانشگاهی

بصورت مهمان ترم و یا انتقال از طریق سامانه مهمان وانتقال امور دانشجویان داخل صورت می گیرد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.