رشته های تحصیلی  مجموعه گروه‌های

فنی و مهندسی


 

رشته تحصیلی

مدیر گروه

معاون گروه

گروه کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

دکتر کریم صمد زمینی

خانم رعنا چائی اصل

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

دکتر کریم صمد زمینی

خانم رعنا چائی اصل

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

دکتر کریم صمد زمینی

خانم رعنا چائی اصل

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

دکتر کریم صمد زمینی

خانم رعنا چائی اصل

کارشناسی مهندسی تکنولوژی مخابرات

دکتر کریم صمد زمینی

خانم رعنا چائی اصل

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

دکتر کریم صمد زمینی

خانم رعنا چائی اصل

کاردانی مخابرات - ارتباط داده ها ICT

دکتر کریم صمد زمینی

خانم رعنا چائی اصل

گروه مکانیک و مکاترونیک

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

دکتر محمد زهساز

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

دکتر محمد زهساز

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

دکتر محمد زهساز

 

کارشناسی مهندسی مکانیک

دکتر محمد زهساز

 

کاردانی نقشه کشی صنعتی

دکتر محمد زهساز

 

گروه معماری

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

خانم ناهید کهنموئی

 

کارشناسی مهندسی معماری

خانم ناهید کهنموئی

 

کارشناسی علمی کاربردی معماری (ناپیوسته)

خانم ناهید کهنموئی

 

کارشناسی نقشه کشی - معماری

خانم ناهید کهنموئی

 

کاردانی معماری

خانم ناهید کهنموئی

 

مهندسی عمران

خانم ناهید کهنموئی

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.