رشته های تحصیلی  مجموعه گروه‌های

فنی و مهندسی

 

 

رشته تحصیلی

مدیر گروه

معاون گروه

گروه کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

دکتر کریم صمد زمینی


کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری

دکتر کریم صمد زمینی

 

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

دکتر کریم صمد زمینی


کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

دکتر کریم صمد زمینی


کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

دکتر کریم صمد زمینی


کارشناسی مهندسی تکنولوژی مخابرات

دکتر کریم صمد زمینی


کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

دکتر کریم صمد زمینی


کاردانی مخابرات - ارتباط داده ها ICT

دکتر کریم صمد زمینی


گروه مکانیک و مکاترونیک

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

دکتر محمد زهساز

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

دکتر محمد زهساز

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

دکتر محمد زهساز

 

کارشناسی مهندسی مکانیک

دکتر محمد زهساز

 

کاردانی پیوسته نقشه کشی صنعتی

دکتر محمد زهساز

 

گروه معماری

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

آقای مهندس تجلیل

 

کارشناسی مهندسی معماری

آقای مهندس تجلیل

 

کارشناسی علمی کاربردی معماری (ناپیوسته)

آقای مهندس تجلیل

 

کاردانی پیوسته نقشه کشی - معماری

آقای مهندس تجلیل

 

کاردانی معماری

آقای مهندس تجلیل

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش سازه)

آقای مهندس تجلیل

 

مهندسی عمران

آقای مهندس تجلیل

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.