رشته های تحصیلی  مجموعه گروه‌های

علوم انسانی

 

 

 

رشته تحصیلی

مدیر گروه

معاون گروه

گروه مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دکتر محمود شکرالهی فر

خانم رویا رضوی موحد

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دکتر محمود شکرالهی فر

خانم رویا رضوی موحد

گروه مدیریت بازرگانی و MBA

کارشناسی ارشد مدیریت MBA- بازاریابی

دکتر علی ستاری

 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)

دکتر علی ستاری

 

کارشناسی مدیریت بازرگانی

دکتر علی ستاری

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

دکتر علی ستاری

 

کاردانی مدیریت بازرگانی

دکتر علی ستاری

 

گروه حسابداری

کارشناسی ارشد حسابداری

دکتر سیدهادی اسلامیان

 

کارشناسی حسابداری

دکتر سیدهادی اسلامیان

 

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

دکتر سیدهادی اسلامیان

 

کاردانی حسابداری بازرگانی

دکتر سیدهادی اسلامیان

 

گروه کتابداری

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

خانم ثریا صمدی

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.