ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سیدمحمدرضا

میلانی حسینی

رئیس موسسه

2

دکتر رحیم

شهرتی فر

مشاور رئیس

3

آقای یوسف

اصغری

مشاور رئیس و مسئول حراست و دبیر کمیته انضباطی بدوی

4

آقای محمدحسین

ناجی

مشاور رئیس

5

دکتر شیوا

ولایتی

معاون دانشجویی و فرهنگی

6

آقای امیرعلی

اصغرپور

مشاور رئیس

7

دکتر محسن

آقازاده

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

8

آقای سیدمحمدصادق

میلانی حسینی

معاون اجرائی

9

دکتر سیدهادی

اسلامیان‌شیراز

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

10

دکتر عوض

نقی پور

مدیر پژوهش و امور بین الملل

11

آقای سید فاضل

بلاغی مبین

مدیر امور دانشجویی و مسئول روابط عمومی

12

خانم محبوبه

موسی پور

مدیر امور فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی

13

آقای صمد

قلعه گر

کارشناس مسئول امور مالی

14

خانم نویده

صدرسلفی

مدیر حوزه ریاست و منابع انسانی و مسئول دبیرخانه مرکزی

15

آقای محمدحسین

نبات دوست باغمیشه

خرانه دار

16

خانم میترا

آبرومند آذر

مسئول آموزش گروه‌های هنر و پایه و عمومی

17

خانم جوانه

رسول زاده

کارشناس امور ثبت نام

18

خانم مینا

پناهی

معاون مدیرگروه نمایش

19

خانم حوریه

صادق نژاد

مسئول امور دانش آموختگان

20

خانم شعله

تراب

مسئول آموزش تحصیلات تکمیی

21

خانم بهناز

حسین زاده

کارشناس آموزش گروه‌های فنی مهندسی و علوم انسانی

22

آقای مهدی

ابوالفضلی خسروشاهی

مسئول سایت

23

آقای میرجواد

سیدکاظمی

کارشناس آزمایشگاهها

24

خانم رقیه

رضازاده

کارشناس کتابخانه

25

خانم راحله

جعفری

کارشناس اطلاعات و آمار

26

خانم رویا

قلی پور

کارشناس امور منابع انسانی

27

فاطمه

قاسمی اسفهلان

مسئول ارتباطات

28

خانم سیده زهرا

فقیه خلجانی

کارشناس دبیرخانه

29

آقای محمد حسین

باروجی

کارشناس امورمالی

30

خانم سولماز

افخمی‌فر

متصدی امورات تهران

31

آقای محمد حسین

فیض

مسئول امور دانشگاه در تهران

32

آقای حسین

عباس‌زاده

کارشناس روابط عمومی

33

خانم نفیسه السادات

چاپاری راثی

کارشناس دانشجویی

34

آقای حیدر

دخت امیر

مسئول امور خدمات و انتظامات

35

آقای مهدی

آقازاده

مسئول امور عمومی

36

آقای صمد

نعمتی

کارشناس دفتر آموزشهای آزاد و توانمندسازی دانشجویان

37

آقای علی

آقامحمدی

آبدارچی

38

آقای محمد حسن

علی نژاد صوفیانی

متصدی امور فنی

39

آقای علی

رزاقی

خدمات

40

آقای غلامرضا

مقنی

خدمات

41

آقای لطفعلی

کاظم پور

نگهبان

42

خانم بهناز

حقوقی

متصدی اتاق اساتید

43

محمدرضا

پوررحیم

نگهبان

44

آقای صالح

محمد سفید

نگهبان

45

آقای رحیم

امینی

نگهبان

46

آقای عزیز

ایمانی

خدمات

47

آقای حجت

نریمانی

راننده

48

آقای حمزه

عبدی

راننده

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.