1. در موقع ورود و خروج از خوابگاه ،داشتن پوشش مناسب دانشگاهی  الزامی است . از هر گونه پوشش و آرایش غیر معمول و خلاف شئون فرهنگی دانشگاه جدا پرهیز نمایید .
 2. رعایت نظم و انضباط و احترام به حقوق دیگران و همکاری صمیمانه در ایجاد محیطی آرام و صمیمی در محیط خوابگاه مورد انتظار می باشد.
 3. دانشجویان باید از هر گونه مزاحمت و سرو صدا در محیط خوابگاه که مخل آسایش دیگران باشد ، خودداری فرمایند .
 4. افرادی میتوانند به دیدار دانشجو بیایند که در فرم محارم ،نام آنها ذکر شده باشد و در زمان مراجعه شناسنامه یا کارت ملی بهمراه داشته باشد .
 5. ورود دوستان و خویشاوندان دانشجو به خوابگاه (افراد غیر خوابگاهی ) در طول شبانه روز به هر عنوان خلاف مقررات است ، مگر اینکه قبلا با مدیر امور دانشجویی  دانشگاه (در ساعت ادارای ) هماهنگی نموده و برگ مخصوص مهمان دریافت کرده باشد .
 6. تردد دانشجو به خوابگاه حداکثر تا ساعت 20 یا 8 شب امکانپذیر است .
 7. استفاده از وسایل صوتی ،که موجب ایجاد مزاحمت برای ساکنین خوابگاه شود ، ممنوع می باشد .
 8. محوطه خوابگاه عین حریم دانشگاه بوده و تمام مقررات و آئین نامه های فرهنگی و انضباطی مورد لزوم فضا های آموزشی ، متناسب با خوابگاه لازم الاجر و ضروری است .
 9.  زمان تماس تلفنی محدودیت داشته و از ساعت30 :23 به بعد ممنوع میباشد .
 10. دانشجویان برای خروج از خوابگاه در ساعاتی که حضورشان در خوابگاه الزامی است . باید برگه مرخصی را 24ساعت قبل ،از نگهبانی خوابگاه دریافت و به تائید مدیر امور دانشجویی دانشگاه (در ساعت اداری ) برسانند.
 11. حفظ و نگهداری اموال و وسایل خوابگاه مثل یخچال ،اجاق گاز ،موکت،و ...به عهده دانشجو است و اگر خسارتی بر اموال خوابگاه وارد شود خسارت از طریق کارشناس امور مالی محاسبه و از ودیعه دانشجو کسر شود .
 12. حفاظت از وسایل شخصی  دانشجو (پول ،طلا،و ...)به عهده خود دانشجو است و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن آنها نخواهد داشت .
 13. حداکثر مدت استفاده از خوابگاه برای دانشجویان دوره کاردانی 5 دوره و دوره  کارشناسی  8 دوره است و اقامت بیش از آن منوط به تایید مدیریت امور دانشجویی و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود .
 14. دانشگاه همواره تمام تلاش خود را برای تامین خوابگاه دانشجویان دختر بکار می رود و لیکن ارائه خوابگاه در یک ترم تعهدی برای دانشگاه مبنی بر تامین دوباره خوابگاه در ترمهای بعدی ایجاد نمی کند.
 15. در کنار همکاری صمیمانه و نزدیک با مسولین خوابگاه ، چنانچه پیشنهاد ، انتقاد و یا شکایتی داشته باشید نظرات مکتوب خود را از طریق صندوق پیشنهدات برای ما منعکس نمایید

 


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.