شرح وظایف بخش آموزش

 

·        ثبت نام معرفی شدگان سازمان سنجش آموزش کشور

·        انتخاب واحد دانشجویان

·        انجام مکاتبات و صدور انواع گواهی های اشتغال به تحصیل

·        رسیدگی به مسائل آموزشی دانشجویان

·        امتحانات

·        فارغ التحصیل نمودن دانشجو

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.